auBurkina.nl

Betrokken van hier tot ginder
 
over Burkina over auBurkina.nl Facebook Twitter RSS/Nieuws delicious links Agenda Service Webshops Contact Disclaimer

 

22-04-2014

IMF en Wereldbank hernieuwen steun aan Burkina Faso

Lucien Bembamba - minister van economie en financien - en mevrouw Mamounata BELEM - minister van water, hydrauliek en sanitatie - namen samen met een delegatie en ambassadeur Seydou BOUDA deel aan de lente-bijeenkomst georganiseerd door het IMF en de wereldbank. Naast overleg met deze internationale financiers bood de bijeenkomst bovendien gelegenheid om met bilaterale partners te spreken.

Het gaat goed met de economische ontwikkeling en het uitbannen van extreme armoede in Burkina Faso. Zo goed, dat de directeur van de Wereldbank Burkina Faso eerder al naar voren schoof als paradepaardje: de ontwikkeling van het land bevestigt de positieve impact van het nieuwe beleid van de bank.

Maar de regering verdient en krijgt ook een schouderklopje: goed financieel management en een geloofwaardige regering zorgden ervoor dat ook in de toekomst Burkina Faso op steun kan rekenen van de internationale financiers en bilaterale donoren.

De Burkinese overheid heeft in september 2013 en maart 2014 maatregelen genomen om de armsten onder de bevolking te ontzien.  Deze maatregelen hadden financiele gevolgen die het landsbudget niet kon dragen en moesten daarom aan het IMF verantwoord worden. De positieve waardering voor deze maatregelen en andere inspanningen van de Burkinese overheid blijkt nu de internationale financiers en donoren zich committeren tot het voortzetten van relaties en nieuwe gelden beschikbaar stellen voor diverse bestaande en nieuwe projecten.

FasoNieuws_Bembamba.jpg

Een aantal projecten worden genoemd, ook al zijn het soms nog voorstellen en dus nog niet goedgekeurd door de financiers. Wat betreft de Wereldbank:

  • Burkina Faso is voorgedragen om deel te nemen aan een versnellingsprogramma om de MDG's (Millennium Developmen Goals) te bereiken.
  • Er is meer geld vrijgemaakt om sociale vangnetten te versterken (50 millioen dollar i.p.v. 30 miljoen dollar, goedkeuring verwacht in april 2014 ).
  • Maar er is ook geld voor projecten om jeugdwerkloosheid tegen te gaan en werkgelegenheid te creeeren van het type 'hoog-intensief handwerk' (HIMO - travaux haute intensite de main d'oeuvre) - een sector dat als groot succes geldt en waar veel vraag naar is.
  • Een project m.b.t. electrische voorzieningen in rurale gebieden wordt met 35 miljoen dollar verlengt (goedkering verwacht in mei 2014)
  • 37,7 miljoen dollar komt vrij voor voedselzekerheid
  • In februari 2014 werd bovendien een voorstel om 300.000 dollar vrij te maken voor het INSD voor het beter in kaart brengen en monitoren van armoede d.m.v. statistieken.
  • Daarnaast is Burkina Faso ook al beneficiary van het regionale programma van de Bank in de Sahel, voor 1,5 mailiard dollar; welke in 2013 al werd afgekondigd.

Wat betreft het IMF ligt er een accord m.b.t. de beoordeling van een lopend een programma ("facilite elargie de credit"). Als deze beoordeling wordt goedgekeurd (in juni 2014) dan houdt dit in dat het programma goed loopt en er accorden zijn voor de voortzetting. Dit accoord is belangrijk voor de Burkinese economie omdat het bestaan van een programma met het IMF in het algemeen de technische en financiele partners en private investeerders overtuigt van de goede economische management van de publieke financien van het land.

bron: lefaso.net (fr)

 


← Droit Libre TV ... ↑ auBurkina